گروه آموزشی دبستان و پیش دبستان

یکشنبه 16 آبان‌ماه سال 1389

جدول ارزشیابی از دانش آموزان

به منظور برنامه ریزی ونظارت بهینه در منزل از بعد درسی ، اخلاقی، انضباطی وبهداشتی جدولی تهیه گردیده است .

اهداف کاربردی : ارتباط هر چه بیشتر اولیا با دانش آموزان. آشنایی دانش آموزان با برنامه ریزی و تهیه

یک برنامه صحیح برای دستیابی به هدف.ارزیابی دقیق و به روز از دانش آموزان در منزل توسط معلم

یا معاون مربوطه.

برای دیدن جدول به ادامه مطلب مراجعه فرمایید .