گروه آموزشی دبستان و پیش دبستان

دوشنبه 6 آذر‌ماه سال 1391

گر که از روی تو شرمی داشت آب                کی دل از مهر تو بر می داشت آب


کاش از آن دم که از تــــــو دور شد                تا ابد چشمان تــــر می داشت آب

                                                   

                                                             التماس دعا.سید مجتبی دلبری