گروه آموزشی دبستان و پیش دبستان

شنبه 11 آذر‌ماه سال 1391

برگزاری دومین جلسه ی شورای معلمان مجتمع شهید چمران 2

دومین جلسه ی شورای معلمان این آموزشگاه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید در تاریخ 91/8/26


با حضور جناب آقای سرداری ، سرپرست محترم مدارس جمهوری اسلامی ایران در سوریه ، لبنان      

و اردن و آقای طهماسبی ، معاون آموزشی این سرپرستی و خانم مومنی مدیریت محترم مجتمع 


و کلیه ی آموزگاران برگزار شد .در این جلسه آقای سرداری پیرامون مطالب زیر سخنانی را ایراد 


فرمودند :


- اهمیت مقطع ابتدایی و جایگاه ویژه ی آن در آموزش و پرورش


- توجه به فعالیت های گروهی در کلاس


- استفاده از تجارب استانی همکاران


- فعالیت گروه ابتدایی به صورت مستمر


در این جلسه آقای طهماسبی نیز بر اجرای درست ارزشیابی توصیفی تاکید کردند و همکاران در 


رابطه با چگونگی کلاس های فوق برنامه و نحوه تشویق دانش آموزان برتر در زمینه های مختلف 


به تبادل نظر پرداختند .


                                                                                              سید مجتبی دلبری