گروه آموزشی دبستان و پیش دبستان

شنبه 4 آذر‌ماه سال 1391

سلام بر محرم

سلام بر محرم ، سلام بر ماه خدا.

 

 سلام بر ماهی که حرمتش شکسته شد .

 

سلام بر خون خدا و بر خون خواهانش .

  

سلام بر خون هایی که در این ماه بر خاک داغ کربلا ریخته شد.

 

سلام بر بدن های بی سر و  دستان قلم شده.

 

سلام بر گلوی علی اصغر ،

 

سلام برچشم انتظاری زینب و سکینه و رقیه.


                                سید مجتبی دلبری