گروه آموزشی دبستان و پیش دبستان

شنبه 11 آذر‌ماه سال 1391

برگزاری اولین جلسه ی شورای معلمان مجتمع شهید چمران 2

اولین جلسه ی شورای معلمان این آموزشگاه با تلاوت آیاتی از قران مجید در تاریخ   91/8/3         


 با حضورکلیــه ی آموزگاران ابتدایی و جناب آقای طهماسبی معاونت محترم آموزشی سرپرستی  


مدارس جمهوری اسلامی ایران در سوریه ،لبنان و اردن ،برگزار شد .

 

در این جلسه سرگروه آموزشی ابتدایی انتخاب گردید و آقای طهماسبی مطالب زیر را              


یاد آوری نمودند:


- اجرای کامل و هماهنگ ارزشیابی توصیفی در کلیه ی پایه هایی که توصیفی هستند


-برگزاری جلسات شورای معلمان به صورت مداوم و استفاده از تجارب همکاران


-تهیه برنامه ی سالانه ی گروه های آموزشی


-پیشنهاد کلاس های ضمن خدمت مورد نیاز جهت برگزاری آن ها در صورت امکان


آمادگی همکاران و دانش آموزان جهت آزمون های علمی ، تیمز و آزمایشگاهی


                                                                           سید مجتبی دلبری