X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

گروه آموزشی دبستان و پیش دبستان

ادامه فرایند مداری

در انجام هر کاری در زندگی ،مهم آن است که شخص وظیفه اش را انجام دهد و آن چه را در توان دارد ، به کار برد تا به هدف برسد. رسیدن یا نرسیدن به هدف آن قدر مهم نیست که نحوه ی انجام وظیفه مهم است.کودک اگر آن چه را در توان دارد ،به کاربردتا از عهده ی انجام تکلیف برآید،شایسته ی تشویق است.مهم نیست که استانداردهای لازم را رعایت کرده باشد.این موضوع بستگی به تفاوت های فردی دارد. مسلّم است که همه نمی توانند همه ی کارها را مثل هم انجام دهند.بهتر است حتّی پیشرفت افراد را هم در انجام کارها با خودشان بسنجیم نه با دیگران. مثلاًً:«  آفرین نسبت به دیروز خیلی پیش رفت کردی؛  بهتر نوشتی.»