گروه آموزشی دبستان و پیش دبستان

چهارشنبه 13 فروردین‌ماه سال 1393

ترفندی در ضرب اعدادبا این ترفند شما می توانید هر دو عدد از ۱۱ تا ۱۹ را بدون استفاده از ماشین حساب به سرعت در ذهن خود ضرب کنید .

در این جا به طور مثال ۱۶*۱۹ را ازمایش می کنیم .

مرحله اول : عدد بزرگتر را با یکان عدد کوچکتر جمع کنید.(یعنی ۲۵=۶+۱۹ )و در جلوی حاصل جمع صفری قرار دهید ۲۵۰

مرحله دوم : یکان دو عدد را در هم ضرب کنید و با عدد قبلی جمع کنید .۵۴=۶*۹ و ۳۰۴=۵۴+۲۵۰

جواب ما ۳۰۴ است .

اگر این عمل را چند بار تکرار کنید به راحتی در چند ثانیه می توانید ضرب های دو رقمی زیر ۲۰ رو حل کنیدکشاورز معتمدی-آموزگار پایه پنجم