X
تبلیغات
زولا

گروه آموزشی دبستان و پیش دبستان

یکشنبه 10 اردیبهشت‌ماه سال 1391

خلیج همیشه فارس


بسم الله الرحمن الرحیم 

10 اردیبهشت روز ملی خلیج فارس گرامی باد

1. خلیج زلال فارس، باید پرچمی برای آرامش و دوستی کشورهای همسایه باشد. 

2. خلیج فارس، لهجه ایرانی اش همیشگی است. 

3. خلیج فارس از اشک های مام وطن ، همواره پر آب است. 

4. خیلج فارس، تنها در سایه سار نام ایرانی خویش این چنین بلندآوازه و آبخیز است. 

5. ایران و ایرانی، قلب زلال خویش را به نام بیگانه نخواهند کرد. 

6. خلیج فارس، تبرک سفره های وطن است و هم بازی کودکان و همدم مردمان ایران. 

7. سال ها در ساحل این دریا اشک ریخته ایم، اینک لبخندش را هیچ کس نمی تواند از ما برباید. 

8. خلیج! تو اقیانوسی و تنها در دل بی کرانه ایران زمین می گنجی. 

9. سلام بر خون شهیدانی که قطره قطره در تو ریخته اند و تو را فارسی کرده اند، ای خلیج! 

10. جرعه جرعه تو را با قطره قطره خون ایرانی ام پاسبانی خواهم کرد. 

11. سلام بر خلیج فارس! سلام بر خون آبی ایران زمین!