X
تبلیغات
زولا

گروه آموزشی دبستان و پیش دبستان

پنج‌شنبه 30 دی‌ماه سال 1389

چگونه می توان حافظه را تقویت کرد؟

چه اتّفاقی می افتد پس از اینکه شما مطلبی را آموخته اید؟ آیا آن را برای همیشه به یاد خواهید آورد؟

  البتّه شما آن را فراموش خواهید کرد.24ساعت پس از یادگیری ، شما تقریباَ % 80 اطّلاعات جدید را از یاد خواهید برد و پس از یک ماه تنها  % 10 آن اطّلاعات در حافظه  باقی می ماند. چگونه می توان این فراموشی در اطّلاعات را متوقّف کرد؟ شما باید اطّلاعات جدید را به شکل منظّم مرور کنید.

  اوّلین مرور باید پس از 10 دقیقه انجام گیرد. این نخستین مرور بسیار مهم است . اگر شما این نگاه دوباره به اطّلاعات را انجام ندهید، شما تقریباً همه چیز را با کذشت زمان فراموش خواهید کرد. ازاین رو مرور دوباره معلومات بصورت منظّم لازم است.

  اگر شما دوباره اطّلاعات را پس از یک روز، ویک ماه ، و سپس شش ماه بعد دوباره مرور کنید، شما اطّلاعات را برای همیشه به یاد خواهید داشت. در این صورت اطّلاعات در حافظه دراز مدّت شما خواهد بود.

در مغز ما در طیّ مدّت مرور مطالب چه اتّفاقی می افتد؟ آیا ما چیزها را در ابتدای زمان مرور بهتر می فهمیم یا در آخر آن؟

تصوّر کنید که شما لازم است مطلبی را برای حضوز در امتحان مرور کنید. شما تصمیم می گیرید از ساعت 10صبح  تا 2 بعد از ظهر مطالعه کنید. شما احتمالاً به تفاوت سطح فهمتان در خلال دوره مرور توجّه ای ندارید. بهر حال ، در امتحان ، شما احتمالاً مطالبی که در بین ساعت 10:30 تا 11 مرور کرده اید، نسبت به مطالبی که در ساعت 1 تا1:30 مرور کرده اید، بهتر بیاد خواهید آورد. درصد اطّلاعاتی که شما به یاد خواهید داشت بتدریج کاهش می یابد.

  برای جلوگیری از این کاهش چه باید کرد؟ جواب آن ساده است، فقط باید استراحت های منظّم در خلال دوره ی مرور داشته باشیم.

مهم است که استراحتی به مدّت ده دقیقه در هر ساعت داشته باشیم. دراین صورت شما پنج جلسه کوتاه به جای یک جلسه واحد طولانی برای مرور مطالب خواهید داشت. و در نتیجه شما حدود %75 از معلومات هر جلسه را به یاد خواهید داشت و بطور کلّی  حافظه شما بهتر عمل خواهد کرد..

چگونه یاد می گیریم ؟

پنج روش اصلی برای یادگیری و یاد آوری اطّلاعات جدید وجود دارد :

 اوّلین روش تکرار است. تکرار یعنی شنیدن  یا خواندن اطّلاعات جدید در چندین مرتبه است .

دومین روش بکارگیری یعنی انجام عملی با استفاده از اطّلاعات جدید است.

سومین روش تنوّع است یعنی انجام کارهای مختلف با استفاده از اطّلاعات جدید

چهارمین روش ارتباط یعنی ربط اطّلاعات جدید به اطّلاعات قدیم است.

پنجمین روش فنّ یاری دادن به حافظه یعنی اکتشاف چیزی عجیب از اطّلاعات جدید است.

برای مثال شما باید یک کلمه جدید را ده بار بنویسید و یا آن را برای خودتان با صدای بلند بازگو کنید تا آن را حفظ کنید.

 شما باید برای کلمه ی تازه جمله ای بسازید.

شما باید سعی کنید کلمه تازه را سه بار در عرض 24 ساعت آینده بکار ببرید.

شما باید کلمه ی تازه را به کلمه ای که قبلاً آموخته اید، ربط دهید.

شما باید چیز عجیبی در باره ی املا یا تلفّظ کلمه ی جدید پیدا کنید.برای مثال حروف تکراری  یا حروف صامت موجود در آن کلمه .

ابراهیم تقدیسی آموزگار  مقطع ابتدایی مجتمع آموزشی امام خمینی (ره) د مشق